Med Soft-lift filler kan vi bygge opp igjen det tapte volumet i ansiktet vi mister gjennom aldringsprosessen. Mange opplever flere linjer og heng i nedre del av ansiktet. Dette er et symptom på at man har fått et volumtap høyere opp i ansiktet. Med filler kan vi gjenoppbygge og remodellere dette. Fillers kan gi et fantastisk løft og skape og markere kinnben. Når man behandler med soft-lift filler bruker man gjerne til sammen 2-3 ml som fordeles på hver side for å oppnå et best mulig resultat, kommer litt an på volumtapet man har fra før.

Injeksjon av filler med hyaluronsyre stimulerer til gjenoppretting av kollagenet i huden, og gjenoppretter tapt volum. I form av bivirkninger kan det oppstå blåmerker, en viss hevelse og noe ømhet i de behandlede områdene. De fleste vil kunne gå på jobb allerede dagen etter.

Prisen for behandlingen avhenger av mengden produkt og tid som brukes for å oppnå det ønskede resultatet. Behandlingen varer i ca 2-3 år.