Fjerning av filler med hylase

Fjerning av filler med hylase

kr 1500,-

Behandling med hylase gjøres for å fjerne filler. Det kan være flere årsaker til at man ønsker å fjerne fillers. Enkelte ønsker kun å gjøre en liten korrigering, enten det dreier seg om å gjøre leppene litt mindre eller forandre litt på leppekonturen. I andre tilfeller er vedkommende rett og slett ikke fornøyd eller kun lei av filleren, og ønsker å gå tilbake til sitt naturlige utseende. Det er viktig å presisere at effekten av filler vil gå bort av seg selv, så med mindre det er veldig sjenerende er det i de fleste tilfeller greit å vente.
Bedøvelse gis om man ønsker å fjerne store områder med filler, som for eksempel hele leppen.

Kontraindikasjon: Allergisk mot veps.