Behandling av kraftig akne

Behandling av kraftig akne

kr 5250,-

Generelt deles akne inn i fire grupper, og dette er en behandling for kraftig akne. Kraftig akne kan påvirke pasienten sterkt psykisk, og er assosiert med plager som angst og depresjon. Det er viktig å komme i gang tidlig med behandlingen for å forebygge arrdannelse, og gi pasienten bedre livskvalitet. Behandlingen går ut på å stoppe overproduksjonen av hudceller, hindre bakterievekst og minske produksjonen av fett i huden.